Diskusní fórum

Nově provedená registrace je platná pouze pro web slavia.cz.

Pro základní registraci uživatelského jména je vyžadována autorizace prostřednictvím SMS z vašeho mobilního telefonu v ceně 20 Kč a potvrzení odkazu ve zprávě, která vám po registraci přijde na vaši emailovou adresu.

Zadané údaje slouží pouze pro potřeby registrace a nebudou nikde zveřejňovány.

Při registraci si prosím dejte pozor ná následující:

 • uživatelské jméno nesmí obsahovat mezeru (místo ní zkuste podtržítko), zavináč a křížek #
 • jedna emailová adresa může být použita pouze pro jedno uživatelské jméno
 • pozor na mezery, diakritiku, čárky a jiné překlepy v emailové adrese!
 • pozor, aby email s potvrzovacím odkazem neskončil ve vaší schránce v koši se spamem, v případě nastavení přísných pravidel vaší email. schránky
Pokud po registraci neobdržíte potvrzující email, nebo se rozhodnete registraci změnit, použijte prosím
EDITACI REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ
  

Registrační podmínky

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných společností eSports.cz, s.r.o.

Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb (dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb - obchodní společnost eSports.cz, s.r.o. (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Pravidla užívání Služby
 1. Služba slouží k diskutování jednotlivých Uživatelů, k zanechávání veřejných zpráv, k seznamování, atp. Služba dále slouží k vznášění dotazů na opovědné osoby z řad provozovatelů internetových stránek a dalších subjektů, souvisejících se stránkami. Služba slouží také k účasti v internetových aukcích, soutěžích a odebírání emailových zpravodajů. Některá část Služby může mít svůj provoz upraven dalším smluvním ujednáním, které je nezávislé na tomto smluvním ujednáním.
 2. Uživatel smí Službu používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České Republiky a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit kterémukoli Uživateli přístup do diskusních částí svých webů a odstranit kterékoli zprávy kteréhokoli Uživatele zanechané v rámci diskusního fóra či jiných částí Služby v případě, že porušuje toto Smluvní ujednání.
 3. Služba není určena ke zveřejňování nabídek komerční povahy, ke zveřejňování odkazů nijak nesouvisejících s tématem Služby a k využívání pro komerční účely jakýmkoli uživatelem.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, které mohou Uživateli vzniknout využíváním nebo naopak neuvyžíváním Služby, její funkčností či zastavením provozu. Uživatel využívá Služby na vlastní riziko a při využívání služby musí brát zřetel k rizikům, která takováto činnost v prostředí sítě Internet přináší.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.
 7. Provozovatel si vyhrazuje možnost kdykoli poskytování Služby přerušit nebo zastavit.
 8. V případě některých částí služby může být Uživatel požádán o sdělení podrobných indentifikačních údajů pro autorizaci přístupu k části služby. Tyto údaje jsou využity pouze pro autorizaci a autentifikaci Uživatele a Uživatel je povinen je sdělit úplně a pravdivě. V případě sdělení neúplných či nesprávných údajů může být využití části nebo celé Služby Uživateli odepřeno.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit možnost využívání služby pro kteréhokoli Uživatele v případě, že Uživatel svým chováním poškozuje jiné Uživatele, chová se v rozporu s dobrými mravy nebo poškozuje zájmy Provozovatele či kteréhokoli jiného subjektu.
 10. Tato pravidla vstupují v platnost 8. 11. 2009 a platí do odvolání.
eSports.cz, s.r.o.
Jeřabinová 30
Plzeň
32600
IČ: 26340933


V případě problémů s novou registrací pište na
registrace.forumzavináčesports.cz