Historický kalendář

středa 2.11.1892

Naše Slavia slaví narozeniny!

2. listopadu 1892 byl v Kaulichově domě na Valné hromadě Literárního a řečnického spolku Slavia ustaven Akademický Cyklistický Odbor Slavia (A.C.O.S.). V osmdesátých letech 19. století existoval v Praze studentský Literární a řečnický spolek Slavia se sídlem ve Vodičkově ulici.

Po prázdninách roku 1892 se studenti fandící sportu (zejména student medicíny Jaroslav Hausman a jeho přátelé Kratochvíl a Schöbel) shodli na tom, že by bylo zapotřebí sportovní činnost mezi studenty podpořit založením sportovního klubu.

Bylo rozhodnuto nezakládat nový samostatný sportovní klub, ale studenty – sportovce organizovat ve zvláštním odboru Literárního a řečnického spolku Slavia. Podmínkou bylo schválení tohoto návrhu na valné hromadě spolku, která se konala 2. listopadu 1892. V tento památný den vznikl Akademický Cyklistický Odbor Slavia, ve zkratce A.C.O.S.

Prvním jeho starostou byl zvolen Dr. Kubr, jednatelem MUC. Hausman, náčelníkem Kratochvíl a pokladníkem Schöbel. Nabízí se otázka, zda pěstovali členové A.C.O.S. opravdu jen cyklistiku, nebo to byl krycí manévr? Z této doby jsou doklady o tom, že profesorský sbor na některých školách nepřál sportu a nejméně fotbalu. Jsou známy případy, že si studenti před hrou kopané přilepovali na obličeje umělé plnovousy, aby je kantoři nepoznali a nepotrestali...

Ze záznamů a vzpomínek je zjevné, že na počátku devadesátých let se studenti na venkově i v Praze o kopanou zajímali a také ji hráli. Proč by tedy kopanou nehráli nebo se o ni alespoň nezajímali i členové Akademického cyklistického odboru Slavia?

I když někteří členové takzvané „malé“ Slavie hráli za některou pražskou střední školu, mužstvo jako celek se zrodilo až na konci roku 1895. Je také zaznamenáno, že jeho první trénink se konal v listopadu 1895.

Více