Historický kalendář

neděle 13.11.1892

Ustavující schůze ACOS

13. listopadu 1892 se konala ustavující schůze Akademického Cyklistického Odboru Slavia, kde starostou byl zvolen dr. Kubr, jednatelem MUC Jaroslav Hausman, náčelníkem cyklista Kratochvíl a pokladníkem Schöbel. Nabízí se otázka: Pěstovali členové A.C.O.S. opravdu jen cyklistiku, nebo to byl pouhý krycí manévr? Z této doby jsou totiž doklady o tom, že profesorský sbor na některých školách nepřál sportu a nejméně fotbalu. Jsou známy mnohé případy, že si studenti před hrou kopané přilepovali na obličeje umělé plnovousy, aby je kantoři nepoznali a nepotrestali, že překročili zákaz.