Slavia neznamená pouze fotbal. Vstupujeme „Za hranice hřiště“ | SK Slavia Praha
Více

Slavia neznamená pouze fotbal. Vstupujeme „Za hranice hřiště“

Rok 2023 se pro SK Slavia Praha stává přelomovým. Byť se klub už dlouhodobě angažuje v dobročinných aktivitách, letos své kroky bude směřovat ještě mnohem dál - „Za hranice hřiště“.

Pod tímto názvem vznikla dlouhodobá strategie společenské odpovědnosti (corporate social responsibility – CSR), která v sobě zahrnuje řadu oblastí, na něž se klub hodlá více zaměřit a postupně implementovat v průběhu letošního roku.

Slavia si plně uvědomuje, že profesionální sport a fotbal je jedním z odvětví s největším sociálním dopadem na své okolí.

Fotbal má moc měnit životy. Může přispět ke zlepšení výsledků v oblasti zdraví a pohody, pomoci v boji proti rasismu, nezaměstnanosti, podpořit školní docházku, dobrovolnictví a může vytvářet pozitivní vzory v komunitě.

Fotbal je stále více uznáván jako účinný nástroj rozvoje společnosti a řešení sociálních problémů. Po vzoru předních západoevropských klubů chce i Slavia využít svého jedinečného postavení ve společnosti a síly, kterou díky němu má. Jako klub tak chce hrát důležitou roli v posilování iniciativ a činností, které mají pozitivní dopad v oblasti sociální, vzdělávací nebo životního prostředí.

Chceme pozitivně ovlivňovat dění ve společnosti. Ačkoliv jsme v posledních bezmála 20 letech iniciovali mnoho CSR projektů (od spolupráce s Donorem po pomoc Ukrajině), stále máme pocit, že jsme pořád na začátku. Proto jsme se rozhodli naše snažení v této oblasti ještě mnohem zásadněji prohloubit a systematizovat. Abychom mohli společně vykročit k větším cílům, stanovili jsme si několik oblastí, které pro nás budou klíčové a jsou v souladu s našimi hodnotami.

Třemi základními pilíři, v jejichž rámci budeme jednotlivé aktivity rozvíjet, jsou:

  • Sociální oblast se zaměřením na dobročinnost, trvalý dialog a naslouchání stakeholderům, kvalitní zaměstnaneckou politiku, zdraví a bezpečnost zaměstnanců a boj proti rasismu
  • Enviromentální oblast se zaměřením na ochranu přírodních zdrojů, snižování negativních dopadů na přírodní prostředí, šetrnou ekologickou firemní kulturu a investice do čistých technologií
  • Ekonomická oblast se zaměřením na trvalý dialog s akcionáři, transparentnost, kvalitu služeb, odmítání korupce a etický kodex

Největší zkušenosti má Slavia z oblasti sociální, kde realizovala mnoho dobročinných aktivit se zaměřením na nemocné, děti nebo seniory. Přesto je naším cílem posunout hranice našich aktivit také do dalších oblastí.

Na základě hodnotového systému v rámci klubu tak vzniklo samostatné oddělení CSR pod vedením CSR manažerky Michaely Schejbalové přímo podřízené předsedovi představenstva klubu. Druhým zásadním krokem bylo založení Nadačního fondu Slavie, který se bude snažit pomáhat potřebným nejen v našem bezprostředním okolí vršovického klubu, ale po celé České republice.


Důležité téma je pro klub také práce a posílení vztahů se svými zaměstnanci, kteří stejně jako všichni hráči a hráčky, trenéři, tvoří srdce a duši klubu.

V péči o životní prostředí je klub aktivní už dnes, ale v procesu udržitelnosti opět chceme mířit výš. Velkým tématem je aktuálně odpadové hospodářství. Kromě již zavedených opakovaně použitelných nádob na nápoje na stadionu jsme přistoupili k třídění odpadu a hledáme cestu, jak celkově snížit objem vyprodukovaného odpadu. Stejně tak směřujeme k možnostem šetření energie a využívání alternativních zdrojů a recyklace odpadu. Záleží nám na dopadu na životní prostředí a k šetrnému a odpovědnému chování chceme vést také své fanoušky, kteří se už dnes podílejí například na úklidu svého sektoru. Velkým tématem je pro nás také elektromobilita.

Ekonomická oblast se prolíná do fungování celého klubu. Slavia chce být důvěryhodným a zodpovědným partnerem. Proto nám záleží na transparentním jednání a chování ke všem stakeholderům. Mezi ně patří i regionální komunita, jíž je klub součástí. I tady chce být Slavia aktivnější, vést hlubší dialog a více se podílet na rozvoji Prahy 10.

Jsme si vědomi toho, že by se úspěch našeho klubu neměl měřit pouze počtem vyhraných trofejí, ale také dopadem, který má na komunitu, ve které existuje. Všichni v klubu jsou odhodláni řešit sociální, enviromentální problémy na regionální, národní a mezinárodní úrovni a využívat značku Slavia k různým druhům podpory, přijímání výzev a vynakládání pomoci v řešení problémů.

I když víme, že se jedná o běh na dlouhou trať, přesto je naším záměrem přiblížit se v tomto směru již v dohledné době leaderům v této oblasti a zároveň svým úsilím přispět také k pozitivnímu vnímání českého fotbalu.

Aktuálně

Osm slávistů v české nominaci na EURO

28. 5. 2024
Trenér Ivan Hašek v úterý nominoval osm slávistů na EURO 2024 v Německu. Před zahájením šampionátu se reprezentace utká ve dvou přípravných duelech s Maltou a Severní Makedonií, do turnaje vstoupí 18. června soubojem s Portugalci.

Starší žáci se přiblížili k titulu, mládežníci vyrazili na turnaje do zahraničí

28. 5. 2024
Starší žáci U15 zvládli těžké utkání v Pardubicích a jsou tři kola před koncem blízko titulu. B-tým porazil v klíčovém utkání v boji o postup Domažlice. Mládežníci vyrazili na mezinárodní turnaje do zahraničí. Připomeňte si výsledky mládeže v souhrnném článku.

Jindřich Staněk Brankářem sezony

28. 5. 2024
Ligová fotbalová asociace v úterý zveřejnila vítěze individuálních anket ve FORTUNA:LIZE za sezonu 2023/24, Jindřich Staněk získal ocenění pro nejlepšího brankáře. Jindro, velká gratulace!

Další články