Provozně investiční a právní úsek | SK Slavia Praha
Více

Provozně investiční a právní úsek

Ředitel provozně investiční a právní JUDr. Igor Harár

Právní oddělení

Vedoucí právního oddělení
Zástupce ředitele pro věci právní
JUDr. David Černý

Provozně investiční oddělení

Vedoucí provozně investičního oddělení
Zástupce ředitele pro provoz a investice
Petr Šmíd
Členové oddělení Petr John
Radim Beneš

Martin Hnilička

Ladislav Doležel

Jan Kuška

Kamil Coubal

Karel Bouček

Martina Turčíková

Kristýna Vacková
E-mail provoz@slavia.cz

Organizačně provozní oddělení

Vedoucí organizačně provozního oddělení Jiří Nerad
Členové oddělení Miloš Pour

Jan Beneš

Tomáš Bareš

Jiří Borovička

Petr Glas

Mládežnická centra

Manažer center mládeže Lukáš Brhlík
Areál SC Xaverov: Alena Hronová
Zdeněk Blažek
Petr Kuruc
Michaela Jandusová
Jaroslava Holzmanová
Miroslava Osvaldová
Miroslav Podaný
Jan Jelenčík
Areál SK Horní Měcholupy: Daniel Vilhelm