Sinobo Stadium

Sinobo Stadium je situován v Praze 10-Vršovicích. Stadion je ohraničen ze severu ulicí Vladivostocká, z jihu železniční dráhou, ze západu ulicí U Slavie a z východu tréninkovými hřišti. Od centra města (Národní muzeum) je vzdálen zhruba 4 kilometry, to znamená 7 minut jízdy při plynulém provozu.

Kapacita stadionu

Kapacita Sinobo Stadium je 19 370 sedících diváků, všechna místa jsou krytá. Stadion má 6 podlaží (suterén, přízemí a 4 patra). Klubové patro v centrální části stadionu čítá celkem 620 míst. Po obvodu stadionu je rozmístěno 40 VIP boxů se čtyřmi stovkami míst. Pro vozíčkáře je vyčleněno 42 míst (plus stejný počet míst pro jejich doprovod). Stadion má 4 vstupní koridory, do hlediště vede 36 vstupů.

Hrací plocha

Velikost hrací plochy je 105x68 metrů, trávník je vyhřívaný. Osvětlení stadionu je 1400 luxů, osvětlovací tělesa jsou umístěna přímo ve střeše stadionu.

Zajímavosti

Hrací plocha je situována stejně jako ve starém Edenu, jedna branka je tedy směrem k ulici Vladivostocká (kotel fanoušků Slavie), druhá k železniční dráze. Také střídačky jsou umístěny na stejném místě, kde se nacházely dříve. Hřiště je umístěno 5 metrů pod úrovní okolních komunikací, Sinobo Stadium je tak přirozeným kotlem. Střecha je upevněna na táhlech mimo hlediště, ve výhledu divákům nebrání ani jeden sloup. Podhledy střechy jsou vyrobeny z kanadského cedru, jeho stáří se odhaduje od třiceti do sta let.

Orientační plán

Kontakty

Vaše podněty na služby během zápasu (občerstvení, servis, pořadatelskou službu a prodej vstupenek) směřujte na email stadion@slavia.cz.