Nadační fond Slavie | SK Slavia Praha
Více

Nadační fond Slavie

SK Slavia Praha a Odbor přátel SK Slavia Praha založily Nadační fond Slavie, který se zaměřuje na podporu projektů a aktivit nejen charitativní podstaty. Bližší informace naleznete na webových stránkách Nadačního fondu Slavie.

Založení Nadačního fondu Slavie je jedním z konkrétních kroků implementace nové dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti klubu „Za hranice hřiště“. Založením Nadačního fondu Slavie zároveň oba zakladatelé navazují na činnost Jubilejního fondu literárního a řečnického spolku Slavie, který byl zřízen v roce 1892 a pomáhal chudým a nemajetným studentům.

Odkaz na historii klubu, na jeho historické hodnoty a morální principy je vtělen i do vymezeného účelu nadačního fondu, kterým je především poskytování podpory:

  • zdravotnickým zařízením a vážně nemocným pacientům, zejména v oblasti onkologické léčby dětí a mládeže
  • v oblasti vzdělávání a sportování mládeže
  • v oblasti ochrany životního prostředí
  • při mimořádných událostech nebo živelních pohromách

Spolu pomáháme

Na konci roku 2023 se v prostorách Živnobanky se v pondělí večer odehrál možná největší charitativní večer v historii českého fotbalu. Výsledná částka aukce obrazů mapujících sešívanou historii překročila 3,6 milionu korun. Částka poputuje na adresnou pomoc potřebným. Níže se podívejte na příběhy jednotlivých rodin, ke kterým pomoc poputuje.

Adélka a Václav Křiváčkovi

Čtyřčlenná rodina Křiváčkových z jižních Čech by byla naprosto obyčejnou rodinou vychovávající dvě děti, kdyby si s nimi osud nepohrál. Tatínek Václav má ALS – amyotrofickou laterální sklerózu, což je progresivní neurologické onemocnění, které postihuje motorické nervové buňky v mozku a míše. Postupně dochází k ochabování svalstva až dojde k úplné atrofii. Václav už nemluví, nefungují mu téměř ruce, nedokáže jíst ani pít a je odkázán na plicní ventilaci, což v tuto chvíli vyžaduje celodenní péči.

Navíc šestiletá dcera Adélka má rozštěp páteře, VP shunt a s tím spojené přidružené zdravotní problémy, mezi něž patří záněty ledvin, které vyžadují velmi časté hospitalizace. K pohybu využívá Adélka vozík a ke zlepšení zdravotního stavu jí pomáhají neurorehabilitace a kompenzační pomůcky. Nyní má před sebou rodina i další důležité rozhodnutí. Ve hře je otázka několika zásadních operací, které by mohly Adélce výrazně pomoci. Jenže celodenní péče o dva nemocné členy rodiny je pro maminku vyčerpávající a bez pomoci asistentek nemožná.

Nadační fond Slavie se rozhodl Křiváčkům pomoci a přispěl na část neurorehabilitací Adélky a také na pečovatelskou službu. Nicméně náklady rodiny jsou mnohonásobně vyšší a nebylo možné pokrýt celou požadovanou částku 200 000 korun. Z fondu putovala na úhradu nákladů polovina, tedy 100 000 korun.

Teodor Goldstein

Dnes téměř tříletý Teodor se narodil se vzácným Prader Willi syndromem, na nějž v současnosti neexistuje žádný lék. Jedná se o neuroendokrinní onemocnění, v jehož důsledku tělo není schopno produkovat celou řadu hormonů nezbytných pro jeho správné fungování.

Teo tak od narození trpěl těžkou centrální hypotonií, nebyl schopen sát, polykat, téměř se nehýbal, vůbec neplakal, byl letargický, musel být buzen na krmení a stejně ihned po probuzení usínal, neměl reflexy, byl podvyživený a musel být nakonec krmen nasogastrickou sondou. Pro rodiče to byl naprostý šok.

Zjištění, že pro syna neexistuje žádná léčba, která by mu pomohla, aby byl zdravým chlapečkem, je nakonec ale nezlomila. Začali si zjišťovat potřebné informace a se synem i s pomocí lékařů co nejvíc pracovat. Postupně se stav malého Tea zlepšoval, a to především díky intenzivní péči a rehabilitaci nejen rodičů Kateřiny a Martina a dalších tří sourozenců, Emmy, Elly a Adama.

Nyní je Teodorovi aplikován růstový hormon, který se nejvíce osvědčil a pomáhá zmírňovat projevy nemoci. Přesto je Teodor psychomotoricky opožděný, velkým problémem i přes stále probíhající terapie je pro něj hypotonie. Stav se sice velmi zlepšil, nicméně se stále jedná o střední až těžkou hypotonii, která ho brzdí ve vývoji. Rozhodující jsou v tuto chvíli rehabilitace a pravidelná cvičení.

Nadační fond Slavie se rozhodl rodině pomoci a přispět na tyto procedury, kterých musí Teo absolvovat hned několik týdně. Rodina navíc věří, že by se v budoucnu mohl najít také lék, který by dětem se stejnou diagnózou pomohl, a proto se rozhodli ve spolupráci s vědci z Českého centra pro fenogenomiku a Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR zahájit výzkum a testování terapeutických prostředků pro léčbu Prader Willi syndromu. Zatím vše financují ze svých peněz a s pomocí sbírky na Doniu, nicméně budoucí náklady jsou v tomto případě mnohem vyšší.

Štěpán Kříž

Po narození syna Štěpána byli Křížovi z Liberecka naprosto šťastnou rodinou. Až do jeho 7 měsíců. V té době malý Štěpánek absolvoval naprosto běžné očkování hexavakcínou a bohužel se u něj projevila nežádoucí reakce, která se vyskytuje u naprosto mizivého počtu dětí. Do té doby zdravý a živý chlapeček začal být hypotonický, trpěl epileptickými záchvaty, přestaly mu fungovat ruce, nohy a celkový zdravotní stav se rapidně zhoršil.

Křížovým se svět otočil vzhůru nohama. Z velké radosti se propadli do beznaděje. Z nemocnic se stal jejich pomalu druhý domov a pro celou rodinu začalo extrémně náročné období. V současnosti je už Štěpánovi 15 let a stal se z něj velký bojovník, který dle slov rodičů je neustále překvapuje. Díky tomu i Křížovi našli chuť a odvahu se s nepřízní osudu dál prát. Aktuálně je Štěpán odkázán na trojkombinaci epileptických léků, má dýchátka na astma, trpí poruchou zraku a polykání, hypotonií a atrofií mozku. Je krmen pegem a již pátým rokem má tracheostomii.

Aby se synovi dařilo co nejlépe a zlepšilo se mu dýchání i trávení a eliminovali tím opakované zápaly plic, museli Křížovi změnit kompletně stravu. Stejně tak je pro Štěpána zásadní brát vitamíny na imunitu, které se osvědčily a celkové zlepšují jeho zdravotní stav. Nezbytnou součástí života jsou také rehabilitace, pravidelné dlouhodobější rehabilitační pobyty, na něž se snaží rodina vždy ušetřit a sehnat potřebné finance.

K tomu, aby vůbec mohli toto absolvovat, potřebují být mobilní a mít větší automobil, jelikož s sebou musí mít kyslík, odsávačku a speciální kočárek, který v budoucnu nahradí vozík. A právě příspěvek na pořízení automobilu Škoda Kodiaq, jehož cena přesahuje milion korun, je tím, kam budou směřovat finanční prostředky z Nadačního fondu Slavie.

Přispějte i vy

Přidejte se k nám za hranice hřiště, přispět může jednoduše každý fanoušek! Při online nákupu vstupenky na webu Ticketportalu je možné vybrat z několika přednastavených variant, přičemž příspěvek je čistě dobrovolný a jeho výše začíná na symbolických 10 korunách. Veškeré získané prostředky půjdou na konto Nadačního fondu Slavie, který se zaměřuje nejen na charitativní aktivity. Jeho účelem je především poskytování podpory. Přispět můžete i přímo na účet nadačního fondu.