1899 | SK Slavia Praha
Více

1899

Seznam zápasů:
08. 01. 1899 Slavia - Berlín

0 : 0

přátelský
28. 03. 1899 Slavia - Oxford

0 : 3

přátelský
09. 04. 1899 Slavia - Berliner FC Frankfurt

5 : 4

přátelský
11. 05. 1899 Slavia - SC Minerva Berlín

4 : 0

přátelský
22. 10. 1899 Slavia - Victoria Vídeň

4 : 0

přátelský
29.10. 1899 Slavia - Berliner FC Frankfurt

10 : 1

přátelský
12.11. 1899 Slavia - SC Minerva Berlín

3 : 0

přátelský
19. 11. 1899 Slavia - Slavia B

6 : 1

Mistrovství zemí koruny české
26.11. 1899 Slavia - AC Union Vídeň

8 : 0

přátelský
10. 12. 1899 Vienna Cricket - Slavia

2 : 0

přátelský

Rok 1899 znamenal, ľe věhlas Slavie překročil české hranice, a ta hrála atraktivní utkání vesměs se zahraničními soupeři (10 z 11 zápasů za rok).
Významným datem je 8.ledna, kdy hrála prvé mezinárodní utkání s muľstvem Berlína v sestavě : K.Vosátka -Strádal,Stockel-Pressler,Hrabě, Kryľ-Baumruck, Setzer -Bloomer, Freja, Kindl,Zámostný a uhrála remizu 0:0.

K prvému utkání s muľstvem z kolébky kopané Anglie doąlo dne 28. března, soupeřem byl Oxford University Association Footbal Club, který vyhrál 3:0, kdyľ branky padly v prvním poločase. Zápas to byl pro Prahu velkou událostí, seąlo se 4 000 diváků mezi nimiľ nechyběli Zemský marąálek kníľe Lobkowicz a praľský arcibiskup hrabě Schonborn.

Výkonnost muľstva byla dobrá a proto deset slávistů reprezentovalo Čechy ve Vídni s výsledkem 2:2 (pouze brankář byl ze Sparty).V "Mistrovství zemí koruny České" vyhrála Slavia A ve finále se svým B muľstvem 6:1.

Poprvé v cizině startovala Slavia dne 10. prosince ve Vídni a vyhrála 2:0 s Viennou Cricet FC. V tomto roce Slavia hrála 11 zápasů, 8x vyhrála, 2x hrála nerozhodně a 1x byla poraľena při skóre 44:11

Detaily zápasů:

Slavia - Berlín
0 : 0

Datum: 08. 01. 1899, Praha
Druh zápasu: přátelský
Sestava: Karel Vosátka - ©tekl, Strádal - A. Pressler, Hrabě, Krýľ - Baumruk, Setzer, Freja, Kindl, Zámostný
Průběh: Národní listy o utkání napsaly:
„Zápas vysokoąkolského muľstva berlínského za vedení obezřetného kapitána skýtal v nejednom směru momenty napínavé a nade vąe očekávání četné obecentsvo odměněno bylo podívanou jistě zajímavou.”
Rozhodčí: Václav Rudl
Poznámky: Německé muľstvo bylo kombinováno z pěti berlínských klubů. Berlínský Sport und Spiel uvedl zmínku, ľe berlínské muľstvo bylo v Praze velmi dobře přijato, přičemľ obecenstvo bylo klidné a nestranné, z čehoľ vysoudil roztomilý závěr, ľe „Čechové nejsou ľádní Barbaři” a vřele se doporučuje Prahu pro sportovní utkání navątěvovati.

Plakát k zápasu.


Slavia - Oxford
0 : 3 (0 : 3)

Datum: 28. 03. 1899, Praha, Letná
Druh zápasu: přátelský
Sestava: Vosátka (b)
Průběh: Zápas byl velkou událostí pro celou Prahu. Čtyři tisíce diválů v ochozech, to byla návątěva nevídaná. Přiąli se tehdy podívat např. zemský marąálek kníľe Lobkowicz nebo praľský arcibiskup hrabě Schönborg. A mnoho jiných. Slavia sice prohrála, ale za výsledek se nemusela stydět. Angličané měli výkop a slavisté se poprvé dotkli míče, aľ kdyľ jej vyndavali ze své sítě. Druhá branka přiąla po pěti minutách, a i kdyľ se slavisté vyprovokovali k tuhému odporu, padla do poločasu i třetí. Slavia se ve druhém poločasu soustředila hlavně na defenzívu, ale přesto se jí několikrát podařilo proniknout aľ k anglické brance. V závěru se Slavia jeątě dostala k několika útokům, ale vąechny střely pochytal brankář Oxfordu. Utkání bylo sluąné a komentáře uvádějí, ľe bylo nádherné pozorovat, jak napětí hrou vyvolané sdělovalo se vąemu přihlíľejícímu obecenstvu.
Diváci: 4.000
Poznámky: Oxford University Association Football Club.
Na pozvání Slavie reagoval Oxford telegramem s tímto textem: „Ano stop čtyřicet liber stop Jameson.” Soupeři tedy musela Slavia vyplatit startovné ve výąi 40 liber ąterlinků. Pomohli jí ředitel Malostranské záloľny, pivovar Prazdroj a J. Rössler-Ořovský.


Slavia - Berliner FC Frankfurt
5 : 4

Datum: 09. 04. 1899, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - Minerva Berlín
4 : 0

Datum: 11. 05. 1899, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - Victoria Vídeň
4 : 0

Datum: 22. 10. 1899, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - Berliner FC Frankfurt
10 : 1

Datum: 29.10. 1899, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - SC Minerva Berlín
4 : 0

Datum: 12.11. 1899, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - Slavia B
6 : 1

Datum: 19.11. 1899, Praha
Druh zápasu: Mistrovství zemí koruny české


Slavia - AC Union Vídeň
8 : 0

Datum: 26.11. 1899, Praha
Druh zápasu: přátelský


Vienna Cricket Vídeň - Slavia
0 : 2

Datum: 10. 12. 1899, Vídeň
Druh zápasu: přátelský