1900 | SK Slavia Praha
Více

1900

Seznam zápasů:
březen 1900 First Vienna - Slavia

0 : 2

přátelský
1900 First Vienna - Slavia

0 : 0

přátelský
08. 04. 1900 Slavia - Cricketon Vídeň

1 : 2

přátelský
27. 05. 1900 Slavia - Akademisk Boldklub Kodaň

2 : 3

přátelský
1900 Slavia - FC Curych

2 : 0

přátelský
25. 10. 1900 Slavia - ČAFC Vinohrady

13 : 1

Challenge Cup
říjen 1900 Cricketon Vídeň - Slavia

1 : 2

Amatérský pohár
1900 Slavia - Slavia B

9 : 1

Mistrovství zemí koruny české
1900 Slavia - AC Viktoria Vídeň

20 : 0

přátelský
1900 Slavia - Berliner Th. und FC Helgoland

11 : 2

přátelský
1900 Slavia - Müegyetemi FC Budapeą»

10 : 0

přátelský
1900 Slavia - First Vienna FC

6 : 0

přátelský
1900 Slavia - FC Curych

3 : 2

přátelský
1900 Cricketon Vídeň - Slavia

1 : 2

přátelský
1900 Slavia - AC Union Vídeň

10 : 0

přátelský
1900 Slavia - TC Budapeą»

3 : 0

přátelský
1900 Magyar Uszó Egyesület - Slavia

0 : 8

přátelský
1900 Slavia - TC Budapeą»

3 : 1

přátelský
1900 Müegyetemi FC Budapeą» - Slavia

0 : 6

přátelský
1900 First Vienna FC - Slavia

0 : 2

přátelský
1900 Slavia - mezinárodní výběr

11 : 0

přátelský
1900 Slavia - výběr Německa

3 : 3

přátelský

V restauraci "U Brejąků" se dne 19.I.1900 konala VH SKS. Bylo konstatováno, ľe klub má 3 členy zakládající, 4 přispívající, 97 činných a 12 volných. Odstoupil starosta Ankrt a novým byl zvolen MUDr.Jaroslav HAUSMAN, mpř. Strádal, jednatel Semanský, sekretář Horáček, kapitán Pressler.

Na hřiąti byla nově číslovaná sedadla od 8.IV. v utkání s Cricket 1:2 a kádr muľstva : Vosátka K,Dlouhý,Strádal,Pressler,Hrabě,Kryľ,Baumruck,Setzer-Bloomer,Zámostný, Stockel,Kindl. V rezervě pak :Strimpl,©ustera,Benetka,Moučka,K. Hammer,Horáček, Kotouč,Pulchert, Číľek ,v "C" pak Kamenický,Setzer II a Malý.

Dne 21.IV. bylo oznámeno ,ľe do řad SKS vstupují proslulí lékaři: prof.dr.K.Maydl, prof.dr.Hlava, ing. Z. Krulią, JUDr St.Práchenský (řídil sport.rubriky Národní Politiky).

Ze zajímavých výsledků : Victoria V. 20:0,Hellgoland 11:2,MUE v Pesti 8:0,BTC 3:1,ve Vídni s Vienou 2:O, 1:2 a 2:1, v Pesti na Velikonoce s MFC 6:0 a BTC 3:0, Akademisk 2:3.
Doma SKS obhájila titul mistra "zemí Koruny České" výhrou nad svojí rezervou 9:0.

Dne 20.V. SKS svolala poradu zástupců klubu, kteří zaloľili Volné sdruľení ČSF, (přihlásilo se mimo SKS daląích 4 kluby ) s předsedou Hausmanem, který vąak začátkem července rezignoval. SKS vydává svůj "Věstník".

III.ročník II.třídy vyhrála rezerva SKS, třídu hrálo i muľstvo "C".

V " Challanege cupu" českou skupinu vyhrál SKS s ČAFC 13:1 a po výhrách v Budapesti s Muegitemi 6:0 a ve Vídni s Cricketou 2:1 byla SKS povaľována za nejlepąí muľstvo Rakouska-Uherska.

Dne 23.IV. v denním tisku oznámeno, ľe SKS na Letné dostává nové místo pro hřiątě od Městské rady Prahy .Čtyři tenisové kurty jsou jiľ zřízené. Za rok sehráno celkem 19 zápasů ,z toho 16 mezinárodních ( 13-1-2,126:15). Cyklisté získali 11 cen, větąinou R.Vejtruba.

Detaily zápasů:

First Vienna - Slavia
0 : 2

Datum: březen 1900, Vídeň, Hohe Warte
Druh zápasu: přátelský
Sestava: J. Vosátka
Poznámky: J. Vosátka si při utkání natrhl kloubní pouzdro a vymkl levý loket. Protoľe měl za tři dny skládat maturitní zkouąku a odjel na utkání do Vídně, vyfasoval jeątě od otce výprask.


First Vienna - Slavia
0 : 0

Datum: 1900
Druh zápasu: přátelský
Poznámky: O utkání přiąel do Prahy tento telegram:
Hra přeruąena po dvaceti minutách. Bláta na 30 cm, míč vodou nasáklý, velmi těľký. Hráli jsme proti větru a deąti, přesto docíleny dva rohy a ąest autů. Převaha samozřejmá, vítězství za jiných okolností víc neľ jisté. Horáček


Slavia - Cricketon Vídeň
1 : 2

Datum: 08. 04. 1900, Vídeň
Druh zápasu: přátelský


Slavia - Akademisk Boldklub Kodaň
2 : 3

Datum: 27. 5. 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - FC Curych
2 : 0

Datum: 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský
Poznámky: Tento zápas mohl skončit i výsledkem 3:0, nebo se jedná o dvě různá utkání.


Slavia - ČAFC Vinohrady
13 : 1

Datum: 25. 10. 1900
Druh zápasu: Challenge Cup, praľská skupina
Poznámky: Vinohradątí byli po Slavii v té době nejagilnějąím a nejlepąím muľstvem Čech!
Do praľské skupiny byly zařazeny pouze Slavia a ČAFC, ve druhé, vídeňské, hrála muľstva First Vienna, Cricketa, WAC (pozdějąí druhý finalista a vítěz) a WFC 1898. Finále poháru se hrálo aľ v roce 1901.


Cricketon Vídeň - Slavia
1 : 2

Datum: říjen 1900, Vídeň
Druh zápasu: Amatérský pohár


Slavia - Slavia B
9 : 1

Datum: 1900
Druh zápasu: Mistrovství zemí koruny České
Poznámky: ®ádný jiný tým se do soutěľe nepřihlásil. Uvádí se i 9:0


Slavia - AC Viktoria Vídeň
20
: 0

Datum: 1900, Praha, hřiątě Slavie na Letné
Druh zápasu: přátelský
Poznámky: Slavia za tento výkon a výsledek neobdrľela pochvalu, nýbrľ napomenutí, ľe se sniľuje ke hře s nedostatečně připravenými týmy.
Praľský ilustrovaný kurýr otiskl 4. března 1900 tento článek:
Velký zápas footballový Slavia A - A.C. Victoria Vídeň počne dnes na hřiąti Slavie na Letné. Zápas vybojován bude za kaľdého počasí. Muľstvo Victorie jest značně sesíleno proti loňsku a prodělalo přísný training pod novým kapitánem H. W. Chambersem rodilým v Lincolnu v Anglii. A.C. Victorie jest muľstvem I. třídy vídeňské a první tento zápas mezinárodní přivábí zajisté hojně obecenstva, které odmění tím snahu jediného českého football. klubu, jenľ styky s cizími kluby udrľuje. Slavie postaví na místě onemocnělého Rachoty Ed. ©trumpla z B-teamu a na místě C. Richtra bude ©tekl (levé spojení).
Bohuľel nám není známo, zda se vztahuje k tomuto utkání.


Slavia - Berliner Th. und FC Helgoland
11 : 2

Datum: 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - Müegyetemi FC Budapeą»
10 : 0

Datum: 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - First Vienna FC
6 : 0

Datum: 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - FC Curych
3 : 2

Datum: 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský


Cricketon Vídeň - Slavia
1 : 2

Datum: 1900
Druh zápasu: přátelský


Slavia - AC Vídeň
10 : 0

Datum: 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský


Slavia - TC Budapeą»
3 : 0

Datum: 1900
Druh zápasu: přátelský


Magyar Uszó Egyesület - Slavia
0 : 8

Datum: 1900, Budapeą»
Druh zápasu: přátelský


Slavia - TC Budapeą»
3 : 1

Datum: 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský


Müegyetemi FC Budapeą» - Slavia
0 : 6

Datum: 1900, Budapeą»
Druh zápasu: přátelský


First Vienna FC - Slavia
0 : 2

Datum: 1900, Vídeň
Druh zápasu: přátelský


Slavia - mezinárodní výběr
11 : 0

Datum: 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský
Poznámky: Není mi známo, o jaký výběr se jedná.


Slavia - výběr Německa
3 : 3

Datum: 1900, Praha
Druh zápasu: přátelský